Odoo • Image and Text

CORT. CIR. NO. 1

 • Marca: H

 • SKU: DP1-M8

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 6 X 1-1/2 X 1-1/4 60°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-165

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 6 X 1-1/2 X 1-1/4 45°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-160

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 8 X 1/4 X 1 32 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-745

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 4 X 1/2 X 1-1/4 90°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-055

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR SENCILLO 4 X 1/2 X 1 45°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-712-075

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR SENCILLO 4 X 1/2 X 1 60°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-712-080

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 4 X 1/2 X 1-1/4 45°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-045

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 4 X 1/2 X 1-1/4 60°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-050

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 5/8 X 1 24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-460

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 3 X 5/8 X 1 45°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-020

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR SENCILLO 3 X 5/8 X 1 45°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-712-035

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR SENCILLO 3 X 5/8 X 1 60°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-712-040

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 6 X 3/8 X 1 26 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-580

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR SENCILLO 4 X 1/2 X 1 45° ​

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-571-501703

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO DE 3" X 5/8" X 1" 60°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-025

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 3" X 5/8" X 1" 90°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-030

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 5 X 1/4 X 1  40 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-386

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR SENCILLO 4 X 1/2 X 1  60°

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-571-501805

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 4 X 1/2 X 1-1/4  90°

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-572-501506

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 4 X 1/2 X 1-1/4  45°

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-572-501302

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 5 X 3/16 X 1  40 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-368

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 1/2 X 1  24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-450

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 3/4 X 1  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-290

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 1/2 X 1-1/4  24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-525

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 5 X 5/32 X 1  40 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-360

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 1/2 X 1  24 DIENTES

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-531-515500

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 1/2 X 1-1/4 24 DIENTES

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-531-515601

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 5 X 1/8 X 1  40 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-352

  

Odoo • Image and Text

CORTADOR CIRCULAR 3 CORTES

 • Marca: H 

 • SKU: H-1077

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 5/8 X 1  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-280

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 3/8 X 1  24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-435

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 3/8 X 1-1/4  24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-510

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 5 X 1/16 X 1  40 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-340

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 5 X 3/32 X 1 40 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-344

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 7/16 X 1  24 DIENTES

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-531-515306

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 1/4 X 1  24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-415

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 5/16 X 1  24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-706-425

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 1/4 X 1-1/4  24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-495

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 3/4 X 1  22 DIENTES

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-531-511007

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 5 X 1/16 X 1 40 DIENTES

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-534-503540

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR SENCILLO 3 X 5/8 X 1  60°

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-571-501000

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 7/16 X 1  24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-706-445

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 3/8 X 1  24 DIENTES

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-531-514906

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 3/8 X 1-1/4  24 DIENTES

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-531-515000

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 2-3/4 X 1/2 X 1  45°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-005

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 2-3/4 X 1/2 X 1  90°

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-718-015

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 5/16 X 1-1/4  24 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-706-500

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 1/2 X 1  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-706-270

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 2-3/4 X 1/2 X 1  60°

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-718-010

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 9/16 X 1  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-706-275

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 4 X 1/4 X 1  36 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-748-330

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 5/8 X 1-1/4  22 DIENTES

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-531-510709

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 3 X 5/8 X 1   45°

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-572-500403

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 5/16 X 1-1/4  24 DIENTES

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-531-514600

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 5/16 X 1  24 DIENTES

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-531-514509

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 9/16 X 1  22 DIENTES

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-531-510403

  

Odoo • Image and Text

CORTADOR PD. 28 14 01/2 #7

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-860-303

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 5/8 X 1-1/4  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-706-365

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 1/2 X 1-1/4  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-706-355

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR SENCILLO 2-3/4 X 1/2 X 1  60°

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-712-020

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 5 X 1/4 X 1-1/4  24 DIENTES

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-531-514203

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR SENCILLO 2-3/4 X 1/2 X 1  45°

 • Marca: TMX

 • SKU:  5-712-015

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4-1/2 X 3/8 X 1-1/4  24 DIENTES

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-531-512802

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. DOBLE ANGULO 3 X 5/8 X 1  90°

 • Marca:  DOLFA

 • SKU: 0641-572-500607

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 1/2 X 1-1/4  22 DIENTES

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-531-510301

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 3/8 X 1  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-255

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 4 X 3/32 X 1  36 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-298

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. ANGULAR 4" X 3"

 • Marca: H

 • SKU: H-0153

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 4 X 1/8 X 1  36 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-306

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 5/16 X 1  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-245

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 1/4 X 1-1/4  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-320

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 1/4 X 1  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-235

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 5/16 X 1-1/4  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-330

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 3/8 X 1  22 DIENTES

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-531-509607

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 3/16 X 1  22 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-229

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 4 X 5/16 X 1-1/4  22 DIENTES

 • Marca: DOLFA

 • SKU: 0641-531-509301

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 3 X 3/16 X 1  32 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-276

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. LATERAL HSS 3 X 1/2 X 1  18 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-706-130

  

Odoo • Image and Text

CORT. CIRC. 3 CORTES HSS 3 X 5/32 X 1  32 DIENTES

 • Marca: TMX

 • SKU: 5-748-270