Odoo • Image and Text

MANDREL BENDERS MB-NCE-1 SERIES

 • Marca:  BAILEIGH 

 • SKU: 835-3082 ​​

Odoo • Image and Text

MANDREL BENDERS MB-NCE-2 SERIES

 • Marca:  BAILEIGH 

 • SKU:  ​​ 001-100096

Odoo • Image and Text

NUMERICALLY CONTROLLED MANDREL BENDERS MB-NCH-1 SERIES

 • Marca:  BAILEIGH 

 • SKU: 001-1000096 ​​

Odoo • Image and Text

NUMERICALLY CONTROLLED MANDREL BENDERS MB-NCH-2 SERIES

 • Marca:  BAILEIGH 

 • SKU: 001-1000097 ​​

Odoo • Image and Text

MANDREL BENDERS - CNC SERIES

 • Marca:  BAILEIGH 

 • SKU: MB-CNC-SERIES ​​

Odoo • Image and Text

MANUAL MANDREL BENDER HMB-1125

 • Marca:  BAILEIGH 

 • SKU: 1004672 ​​

Odoo • Image and Text

 MANDREL TUBE BENDER- MB-350

 • Marca:  BAILEIGH 

 • SKU: 1005403

Odoo • Image and Text

 MANDREL TUBE BENDERS- MB-4X2

 • Marca:  BAILEIGH 

 • SKU: 1013922